تعریفه کلیه خدمات لولسا به صورت آنلاین محاسبه میشه! این تعرفه‌ها به صورت رقابتی و با توجه به نیازهای مشتریان تعیین شدن! محاسبه هزینه به صورت هوشمند انجام میشه و هر چه سفارش‌های مشتری بیشتر باشه، تخفیف بیشتری دریافت می‌کنه!

این هزینه‌ها به صورت ۲۴ ساعته در اختیار شما است. در زمان ثبت سفارش دقیقا همین هزینه‌ها از مشتریان محترم دریافت میشه و هیچ هزینه اضافی پرداخت نمی‌کنی!