برای تولیدمحتوا متنی سایت نیاز به کلمه کلیدی داری؟ دنبال پیشنهاد برای کلمه کلیدی می‌گردی؟ ابزار رایگان لولسا بهت کمک می‌کنه به سادگی صدها کلمه کلیدی پر استفاده در گوگل پیدا کنی. این ابزار بر پایه جستجو در موتور جستجوی گوگل طراحی شده و کمک می‌کنه بتونی بهترین کلمات کلیدی برای تولید محتوا را پیدا کنی!