خدمات امنیت جوملا سفارش نمونه قرارداد

قیمت امنیت جوملا

هزینه امنیت جوملا در لولسا در پلن‌های مختلف تهیه شده. این پلن‌ها به تو کمک می‌کنن تا بتونی امنیت سایت جوملایی رو بالا ببری و هکرها را از سایت دور کنی. این خدمات شامل پشتیبانی و نگهداری از سایت نیستن. بلکه ساختار سایت را ایمن می‌کنن. بهتره سالیانه این خدمات را شارژ کنی تا همیشه از امنیت سایت مطمئن باشی!

پلن امنیت عمومی
۱۲ میلیون تومان
نصب و خرید پلاگین
تنظیمات مدیریت
تنظیمات امنیت عمومی سایت
تنظیمات امنیت هدر سایت
تنظیمات امنیتی FTP
تنظیمات امنیتی فایل‌های هاست
چک لیست امنیت عمومی
گزارش
پلن امنیت نقره‌ای
۲۵ میلیون تومان
نصب و خرید پلاگین
تنظیمات مدیریت
تنظیمات امنیت نقره‌ای سایت
تنظیمات امنیت هدر سایت
تنظیمات امنیتی FTP
تنظیمات امنیتی فایل‌های هاست
تنظیمات امنیتی E-Mail
گزارش
چک لیست امنیت نقره‌ای
فایل آموزشی امنیت سایت
پلن امنیت طلایی
۴۰ میلیون تومان
نصب و خرید پلاگین
تنظیمات مدیریت
تنظیمات امنیت طلایی سایت
تنظیمات امنیت هدر سایت
تنظیمات امنیتی FTP
تنظیمات امنیتی فایل‌های هاست
تنظیمات امنیتی E-Mail
گزارش
چک لیست امنیت طلایی
فایل آموزشی امنیت سایت
و ...