هزینه طراحی لوگو موشن شبکه‌های اجتماعی در لولسا بر اساس پلن انتخابی محاسبه میشه.

طراحی لوگو موشن سفارش نمونه کار

قیمت طراحی لوگو موشن شبکه‌های اجتماعی

لوگو موشن ویژه
۲۸۰۰۰۰۰ تومان
هشت اتود
۵۰ درصد ویرایش
موسیقی متن
ابعاد انتخابی
امکان تغییر زمان
لوگو موشن حرفه‌ای
۱۴۰۰۰۰ تومان
چهار اتود
۳۰ درصد ویرایش
موسیقی متن
ابعاد انتخابی
امکان تغییر زمان
لوگو موشن عمومی
۷۰۰۰۰۰ تومان
دو اتود
۲۰ درصد ویرایش
موسیقی متن
ابعاد انتخابی
امکان تغییر زمان
لوگو موشن ساده و ارزان
۳۰۰۰۰۰ تومان
یک اتود
۱۵ درصد ویرایش
موسیقی متن
ابعاد انتخابی
امکان تغییر زمان