قیمت طراحی و بازسازی لوگو

هزینه طراحی و بازسازی لوگو در لوسا به صورت جدول زیر است. بر اساس نیاز خودت می تونی طراحی و یا بازسازی لوگو مورد نظرت را سفارش بدی. بازسازی لوگو برای زمانی هست که تو یک لوگو داری و قصد تغییر در اون را داری و یا نیاز به فایل لایه باز و با کیفیت لوگو هستی. طراحی لوگو زمانی هست که تو هیچ لوگویی نداری و باید برات طراحی بشه!

طراحی و بازسازی لوگو سفارش نمونه کار نمونه قرارداد
طراحی لوگو ساده و ارزان
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک اتود
فایل لایه باز
۱۵ درصد تغییرات
طراحی لوگو عمومی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دو اتود
فایل لایه باز
۲۰ درصد تغییرات
طراحی لوگو حرفه‌ای
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
چهار اتود
فایل لایه باز
۳۰ درصد تغییرات
طراحی لوگو ویژه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هشت اتود
فایل لایه باز
۵۰ درصد تغییرات
بازسازی لوگو ساده و ارزان
۷۰۰,۰۰۰ تومان
یک اتود
فایل لایه باز
۱۵ درصد تغییرات
بازسازی لوگو عمومی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دو اتود
فایل لایه باز
۲۰ درصد تغییرات
بازسازی لوگو حرفه‌ای
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
چهار اتود
فایل لایه باز
۳۰ درصد تغییرات
بازسازی لوگو ویژه
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هشت اتود
فایل لایه باز
۵۰ درصد تغییرات