شکایات خود را با ما در میان بگذارید. در صورت آنکه در استفاده از هر کدام از خدمات، دچار مشکلی شده اید می توانید از این بخش آن را مطرح کنید. برای ثبت شکایات خود، ابتدا باید وارد حساب کاربری شوید. سپس از بخش کاربری، در قسمت تیکت های پشتیبانی، در دسته بندی شکایات، موارد مربوطه را مطرح کنید. برای این منظور، لازم است اطلاعات مربوط به سفارش مورد نظر را نیز در فرم ارسال کنید تا سریعتر بتوانیم به بررسی آن بپردازیم.