فلت سام پرفروش ترین قالب سایت تم فارست است. این قالب با داشتن امکانات بسیار زیاد به یکی از محبوبترین قالب های سایت های فارسی بدل شده است. صفحه ساز قدرتمند این قالب امکان خلق طرح های مختلفی را برای سایت ایجاد کرده.

سایت رسمی قالب و دمو ها

قالب دارای دموهای گوناگون است. ممکن است برخی دمو ها از نظر موضوع فعالیت به کسب و کار شما هماهنگ نباشه، اما ساختار مناسبی داشته باشه. به ساختار دمو ها توجه کن تا اونی که از نظر ساختار مناسبتر هست را انتخاب کنی.

توجه: تمام صفحات یک دمو را نگاه کن! سایت فقط روی یک دمو ساخته میشه. پس نمیشه صفحات مختلف را از دمو های مختلف انتخاب کنی. دمویی که همه چیزش مناسب نیازت هست را باید انتخاب کنی.