پلن های امنیت کمک می کنن تا از خطر هکرها دور باشی! این پلن ها شامل نگهداری از سایت نیست، بلکه به جای اون، روی ساختار امنیتی سایت تمرکز خواهد کرد. برای نتیجه بهتر و ایمن موندن سایت، بهتر هست هر ساله از این پلن ها استفاده کنی. چون روش های مربوط به امنیت و هک سایت تغییر می کنه و لازمه که سایت به روز باشه.

امنیت عمومی
پلن پایه
تنظیمات داخلی امنیت
ایمن سازی ساختار سایت
خرید پلاگین های امنیت
نصب و تنظیم پلاگین های امنیت
تنظیمات هدر
امنیت نقره ای
پلن حرفه ای
تنظیمات داخلی حرفه ای امنیت
ایمن سازی ساختار سایت
خرید پلاگین های امنیت
نصب و تنظیم پلاگین های امنیت
تنظیمات هدر سایت
تنظیمات امنیت Cpanel
فایل آموزش امنیت سایت