نمونه قرارداد طراحی سایت سازمانی

نمونه قرارداد طراحی سایت سازمانی به شرح زیر می باشد. این نمونه قرارداد قابل تغییر نبود و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز فایل اطلاعات مورد نیاز و مطالب اولیه به آن امکان پذیر نمی باشد.

این موافقتنامه در تاریخ (به حروف) ………………………. فیما بین ……………………………. به نشانی ……………………………. و شماره تماس …………………….. كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و تیم طراحی و تبلیغات لولسا كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد. نماینده موظف به اجرای تمامی بند های موافقتنامه می باشد و امکان واگذاری بخش های مختلف (مانند موارد مالی) به فرد دیگری از سوی کارفرما امکان پذیر نمی باشد.

نام کارفرما: …………………….. نام نماينده: ……………………. سمت: ………………… شماره همراه نماینده: ………………….  آدرس ایمیل: …………………….

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری

طراحی سایت سازمانی با امکانات … و با استفاده از سیستم مدیریت محتوا …

ماده ۲) جدول زمانبدی پرداخت

مبلغ قرارداد در زمان ثبت سفارش به صورت آنلاین پرداخت خواهد شد.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد: …………………………………… تومان می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما می باشد.

ماده ۴) مدت قرارداد

مدت این قرار داد … روز کاری پس از امضا، ارسال کلیه موارد مورد نیاز، و وصول مبلغ قرارداد می باشد.

شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت هزینه از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.

مدت زمان اعلام شده در قرار داد تنها در صورتی قابل اجرا می باشد که کلیه مواردی که بر عهده کارفرما می باشد، در زمان تعیین شده ارسال شده باشند. تاخیر در ارسال موارد به جهت ایجاد اخلال در برنامه های کاری لولسا، می تواند منجر به طولانی تر شدن زمان قرار داد باشد که مسئولیت آن بر عهده کارفرما است.

ماده ۵) مراحل اجرای موضوع قرارداد

مرحله اول پس از عقد قرارداد: ارسال اطلاعات مورد نیاز و مطالب اولیه به لولسا

مرحله دوم: وصول مبلغ قرارداد

مرحله سوم: نصب سیستم مدیریت محتوا

مرحله چهارم: طراحی سایت بر اساس اطلاعات مورد نیاز

مرحله پنجم: قرار دادن مطالب اولیه بر روی وب سایت

مرحله ششم: تحویل وب سایت و پنل ها به کارفرما

ماده ۶) تعهدات مجری

مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

مجری موظف است کلیه موارد تعیین شده در قرارداد برای طراحی سایت را در صورت عدم تداخل با تنظیمات هاستینگ به شکل کامل انجام دهد.

مجری موظف به حفظ اطلاعات محرمانه کارفرما که در سفارش ارسال شده از سوی کارفرما است.

مجری موظف است در زمان تحویل وب سایت به کارفرما یک فایل حاوی اطلاعات کاربری وب سایت را به مشتری تحویل دهد.

ماده ۷) تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می شود کلیه هزینه ها و اطلاعات و دسترسی های مورد نیاز مجری را در ابتدا به صورت کامل به او تحویل دهد. در صورت عدم تحویل به موقع این اطلاعات و دسترسی ها، به علت اختلال در برنامه های کاری لولسا، زمان انجام این خدمات افزایش پیدا خواهد کرد و مسئولیت این موضوع تنها بر عهده مجری می باشد.

در صورت آنکه هاستینگ مشتری دچار مشکلات عدم دسترسی یا کاهش سرعت باشد، طول مدت قرار داد افزایش پیدا خواهد کرد و مسئولیت این موضوع با کارفرما خواهد بود. در صورت آنکه اختلال هاستینگ بیش از سه روز رخ دهد، کارفرما موظف به پرداخت ۱۵ درصد هزینه اضافی بابت هر روز اختلال در فعالیت به لولسا می باشد.

مجری حق دارد نام کارفرما را به عنوان مشتریان تیم طراحی و تبلیغات لولسا منتشر نماید.

مجری حق دارد در بخش فوتر وب سایت نام و لینک خود را به عنوان طراح وب سایت به نمایش بگذارد. کارفرما حداقل تا یک سال پس از طراحی اجازه حذف این بخش را نخواهد داشت و در صورت انجام این مورد موظف به پرداخت ۵۰ درصد هزینه کل قرارداد به عنوان جبران خسارت به لولسا خواهد بود. این موضوع تنها در صورتی که مشتری طراحی وب سایت را پیش از یک سال تغییرات اساسی (بیش از ۷۰ درصد) بدهد بلامانع می باشد.

کارفرما تا زمانی که طراحی وب سایت تغییر نیافته است اجازه نخواهد داشت نام فرد، تیم یا شرکت دیگری را به عنوان طراح در سایت خود مطرح کند.

کارفرما متعهد می شود مبلغ قرارداد را همزمان با ثبت سفارش و به صورت کامل واریز نماید.

چنان چه کارفرما پس از سفارش، به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد.

سفارش خدمات به منزله پذیرش کلیه قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی خدمات ارائه شده از سوی کارفرما می باشد. کارفرما موظف به رعایت کلیه این قوانین و مقررات می باشد و کلیه عواقب ناشی از عدم مطالعه از این موارد بر عهده کارفرما می باشد.

در صورت آنکه هاستینگ وب سایت مشتری امکان اجرای بخشی از این خدمات را به وجود نیاورد و یا غیر ممکن سازد، کارفرما درخواست انجام این موارد را نخواهد داد و هزینه کامل خدمات را پرداخت خواهد کرد.

کارفرما موظف است کلیه متن ها، لوگو، رنگ های سازمانی، دسته بندی ها و چینش مورد نظر صفحات را در مرحله اول قرار داد به مجری تحویل دهد.

پس از مرحله ششم مندرج در ماده ۵ قرارداد، کارفرما هیچ گونه درخواست تغییر را به مجری نخواهد داد.

ماده ۸) فورس ماژور

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. در این شرایط کارفرما موظف به پرداخت کلیه مواردی که تا آن زمان برای او انجام شده است می باشد. در صورت آنکه موارد انجام شده کمتر از میزان ۵۰ درصد پرداخت باشد، مجری موظف به پرداخت باقی مانده هزینه به کارفرما می باشد.

ماده ۹) فسخ قرارداد

قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

فسخ قرارداد تنها در صورت بروز موارد اعلام شده در ماده فورس ماژور امکان پذیر می باشد.

کارفرما در صورت فسخ قرارداد، موظف به پرداخت مبلغ کامل قرار داد می باشد.

ماده ۱۰) تمدید قرارداد

تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده ۱۱) قوانین و مقررات لولسا

رعایت کلیه قوانین و مقررات لولسا بر عهده مشتری می باشد. این قوانین به شرح زیر می باشند:

 • امکان جلسه حضوری برای سفارش، آموزش و یا تحویل این خدمات وجود ندارد.
 • این خدمات شامل آموزش نمی باشد.
 • آشنایی با اصطلاحات و موارد اعلام شده در گزارش بر عهده مشتری بوده و درخواست آموزش و یا توضیح این موارد را از سوی لولسا نخواهد داشت.
 • مشاوره پس از ثبت سفارش، ارسال اطلاعات مورد نیاز و وصول مبلغ قرارداد می باشد. هر مشاوره برای حداکثر مدت ۴۵ دقیقه می باشد و در صورت نیاز مشتری به زمان بیشتر جهت مشاوره موظف به پرداخت هزینه جداگانه برای این خدمات می باشد. مشاوره در زمان تعیین شده و تنها به صورت تلفنی امکان پذیر می باشد.
 • کارفرما موظف می باشد کلیه قوانین و مقرراتی که در سایت لولسا و صفحه خدمات طراحی سایت سازمانی آمده است را مطالعه کند. قوانین مندرج در این دو بخش برای تمامی سفارش ها الزامی می باشد.
 • امکان تغییر در موارد مندرج در قرارداد و قوانین و مقررات وجود ندارد.
 • امنیت وب سایت در طول دوره انجام خدمات بر عهده لولسا می باشد، مگر آنکه بر اثر مشکلات مربوط به هاستینگ و سرور بوده و یا فردی از سوی کارفرما تغییراتی در این دوره بر روی سایت و هاستینگ اعمال کرده باشند.
 • در صورت آنکه در طول دوره انجام خدمات کارفرما، دسترسی به پنل هاستینگ را برای افراد دیگری به جز تیم طراحی و تبلیغات لولسا باز کند، موارد امنیتی و مشکلات پیش آمده بر عهده کارفرما بوده و لولسا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.
 • قرار داد به صورت فایل PDF برای مشتری ارسال خواهد شد و ارسال و عقد آن به صورت فیزیکی (پیش و پس از امضا) وجود ندارد.
 • حداکثر ۱۰ مطلب اولیه و بنا به چینش اعلام شده از سوی مجری بر روی وب سایت قرار می گیرد.
 • کارفرما موظف است مطالب اولیه و اطلاعات مورد نیاز لولسا را در مرحله اول از ماده ۵ قرارداد آماده و تحویل دهد.
 • کلیه اطلاعات ارسال شده در زمان سفارش از سوی لولسا نهایی محاسبه خواهند شد و امکان تغییر در این موارد وجود ندارد.

این قرار داد در تاریخ (به حروف) …………………………. در ۱۱ ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای …………………………… به سمت مجری و …………………………. به سمت كار فرما رسید.

امضای کارفرما                                        امضای مجری