لوگو موشن

 • لوگو موشن تا ۱۰ ثانیه:
  ساده و ارزان: ۱ اتود و ۱۵ درصد تغییرات.
  عمومی: ۲ اتود و ۲۰ درصد تغییرات در اتود انتخابی.
  حرفه‌ای: ۴ اتود و ۳۰ درصد تغییرات در اتود انتخابی.
  ویژه: ۸ اتود و ۵۰ درصد تغییرات در اتود انتخابی.
 • Please enter a number from 5 to 10.
 • عرض (PX)ارتفاع (PX)
 • Accepted file types: jpg, png, ai, cdr, psd, tiff, gif, pdf, Max. file size: 10 MB.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: mp3, wma, mp4, zip, rar, mov, avir, Max. file size: 10 MB, Max. files: 5.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  لولسا از جدیدترین مطالب دیجیتال مارکتینگ مطلع شو!
  رد
  اجازه دادن به اعلان‌ها