هزینه طراحی لوگو موشن شبکه های اجتماعی در لولسا بر اساس پک انتخابی محاسبه میشه.

طراحی لوگو موشن سفارش نمونه کار

قیمت طراحی لوگو موشن شبکه های اجتماعی

لوگو موشن حرفه ای
۳۵۰۰۰۰ تومان
دو اتود
امکان ۱۰ درصد ویرایش
موسیقی متن
ابعاد انتخابی
امکان تغییر زمان
لوگو موشن عمومی
۱۵۰۰۰۰ تومان
یک اتود
بدون امکان ویرایش
موسیقی متن
ابعاد انتخابی
امکان تغییر زمان