هزینه طراحی کاتالوگ در لولسا بر اساس چند فاکتور محاسبه میشه. باید اول ببینی چه نیازی داری تا با توجه به اون سفارش خودتو ثبت کنی.

آشنایی با خدمات سفارش طراحی نمونه کار نمونه قرارداد

قیمت طراحی بروشور

جدول قیمت طراحی کاتالوگ در زیر برای تو به صورت پویا نمایش داده میشه. اول باید مشخص کنی چه نوع کاتالوگی نیاز داری. پایین فرم هزینه نهایی خدمات برات نمایش داده میشه. توی فرم ثبت سفارش هم همین هزینه برای سفارش از تو دریافت خواهد شد.