هزینه طراحی تراکت در لولسا بر اساس چند فاکتور محاسبه میشه. باید اول ببینی چه نیازی داری تا با توجه به اون سفارش خودتو ثبت کنی.

طراحی تراکت

قیمت طراحی تراکت

جدول قیمت طراحی تراکت در زیر برای تو به صورت پویا نمایش داده میشه. اول باید مشخص کنی چه نوع تراکتی نیاز داری. پایین فرم هزینه نهایی خدمات برات نمایش داده میشه. توی فرم ثبت سفارش هم همین هزینه برای سفارش از تو دریافت خواهد شد.