هزینه طراحی اینفوگرافیک در لولسا بر اساس چند فاکتور محاسبه میشه. باید اول ببینی چه نیازی داری تا با توجه به اون سفارش خودتو ثبت کنی.

طراحی اینفوگرافیک

قیمت طراحی اینفوگرافیک

جدول قیمت طراحی اینفوگرافیک در زیر برای تو به صورت پویا نمایش داده میشه. اول باید مشخص کنی چه نوع اینفوگرافیکی نیاز داری، بعد ابعاد و تعداد جدول ها و نمودارهای را انتخاب می کنی. پایین فرم هزینه نهایی خدمات برات نمایش داده میشه. توی فرم ثبت سفارش هم همین هزینه برای سفارش از تو دریافت خواهد شد.