هزینه طراحی استند در لولسا بر اساس چند فاکتور محاسبه میشه. باید اول ببینی چه نیازی داری تا با توجه به اون سفارش خودتو ثبت کنی.

طراحی استند

قیمت طراحی استند

جدول قیمت طراحی استند در زیر برای تو به صورت پویا نمایش داده میشه. اول باید مشخص کنی چه نوع استندی نیاز داری، بعد ابعاد  را انتخاب می کنی. پایین فرم هزینه نهایی خدمات برات نمایش داده میشه. توی فرم ثبت سفارش هم همین هزینه برای سفارش دریافت خواهد شد.