هزینه دیتا اینتری در لولسا بر اساس چند فاکتور محاسبه میشه. باید اول ببینی چه نیازی داری تا با توجه به اون سفارش خودتو ثبت کنی.

خدمات دیتا اینتری

قیمت دیتا اینتری

جدول قیمت دیتا اینتری در زیر برای تو به صورت پویا نمایش داده میشه. اول باید مشخص کنی چه نوع دیتا اینتری نیاز داری، بعد تعداد را مشخص می کنی، پایین فرم هزینه نهایی خدمات برات نمایش داده میشه. توی فرم ثبت سفارش هم همین هزینه برای سفارش از تو دریافت خواهد شد.