هزینه طراحی پوستر در لولسا بر اساس چند فاکتور محاسبه میشه. باید اول ببینی چه نیازی داری تا با توجه به اون سفارش خودتو ثبت کنی.

طراحی پوستر شبکه اجتماعی

قیمت طراحی پوستر شبکه های اجتماعی

جدول قیمت طراحی پوستر در زیر برای تو به صورت پویا نمایش داده میشه. اول باید مشخص کنی چه نوع پوستری نیاز داری. پایین فرم هزینه نهایی خدمات برات نمایش داده میشه. توی فرم ثبت سفارش هم همین هزینه برای سفارش از تو دریافت خواهد شد.