هزینه بک لینک وبلاگی در لولسا در پلن های مختلف تهیه شده است. این پلن ها به تو کمک می کنه تا بتونی برای سایت بک لینک مناسب تهیه کنی.

بک لینک وبلاگی

قیمت بک لینک وبلاگی

پلن ۱۵۰ لینک
۲۲۵۰۰۰ تومان
پلن ۳۰۰ لینک
۴۵۰۰۰۰ تومان
پلن ۶۰۰ لینک
۹۰۰۰۰۰ تومان
پلن ۱۲۰۰ لینک
۱۸۰۰۰۰۰ تومان