هزینه امنیت جوملا در لولسا در پلن های مختلف تهیه شده است. این پلن ها به تو کمک می کنه تا بتونی امنیت سایت جوملایی خودتو بالا ببری و هکرها را از سایت دور کنی. این خدمات شامل پشتیبانی و نگهداری از سایت نیستن. بلکه ساختار سایت را ایمن می کنند. بهتره سالیانه این خدمات را شارژ کنی تا همیشه از امنیت سایت مطمئن باشی!

امنیت جوملا

قیمت امنیت جوملا

پلن امنیت عمومی
۱۲۰۰۰۰۰ تومان
نصب و خرید پلاگین
تنظیمات مدیریت
تنظیمات امنیت عمومی سایت
تنظیمات امنیت هدر سایت
تنظیمات امنیتی FTP
تنظیمات امنیتی فایل های هاست
چک لیست امنیت عمومی
گزارش
پلن امنیت نقره ای
۱۷۰۰۰۰۰ تومان
نصب و خرید پلاگین
تنظیمات مدیریت
تنظیمات امنیت نقره ای سایت
تنظیمات امنیت هدر سایت
تنظیمات امنیتی FTP
تنظیمات امنیتی فایل های هاست
تنظیمات امنیتی E-Mail
گزارش
چک لیست امنیت عمومی
فایل آموزشی امنیت سایت
پلن امنیت طلایی
۲۳۰۰۰۰۰ تومان
نصب و خرید پلاگین
تنظیمات مدیریت
تنظیمات امنیت طلایی سایت
تنظیمات امنیت هدر سایت
تنظیمات امنیتی FTP
تنظیمات امنیتی فایل های هاست
تنظیمات امنیتی E-Mail
گزارش
چک لیست امنیت عمومی
فایل آموزشی امنیت سایت
و ...