تیم طراحی و تبلیغات آگرین

تیم طراحی و تبلیغات آگرین

پرتال کاربران تیم طراحی و تبلیغات آگرین

خدمات تیم طراحی و تبلیغات آگرین

تولید محتوا

تولید محتوا

طراحی سایت

طراحی وب

طراحی گرافیک

طراحی گرافیک

انیمیشن

 انیمیشن

برندینگ

 برند سازی

سئو

سئو

غرفه نمایشگاعی

 غرفه نمایشگاهی

آموزش

آموزش

اپلیکیشن

اپلیکیشن

اعضای تیم طراحی و تبلیغات آگرین

پگاه تایکندی

پگاه تایکندی

مدیر بخش گرافیک

محمد علی عاشوری

محمد علی عاشوری

مدیر کل

مهدی ملکی

مهدی ملکی

مدیر فروش

حامد آتش فراز

حامد آتش فراز

مدیر بخش اپلیکیشن

فاطمه ملکی

فاطمه ملکی

مدیر بخش نمایشگاهی

مهدی نجات الهی

مهدی نجات الهی

مدیر بخش طراحی وب

برخی از مشتریان ما